تبلیغات
نور شریعت - عبادات از دیدگاه قرآن آیات الاحکام/آیت الله سید نورالدین شریعتمدار جزایری بخش چهارم

نور شریعت
 

بـه سـایـت نـور شـریـعـت خـوش آمـدیـد
 


نجاساتی که در نماز دوری از آنها لازم نیست

بعضی از نجاسات اگر در لباس یا بدن نمازگزار باشد نماز باطل نیست و لازم نیست پیش از نماز بدن یا لباس خود را از آنها تطهیر کند و آن نجاسات از این قرار است. - خون زخمی که دوام و ثبات دارد و یا دمل که شستن آن خون مشقت داشته باشد و هر چیزی که با این خون برخورد دارد مانند دارو و چرک و عرق که شستن اینها برای نماز لازم نیست اما زخمی که زود خوب می‌شود مثل بریدگی انگشت که زود خون از آن قطع می‌شود و خوب می‌شود باید از خون آن اجتناب کرد.


- خونی که در لباس و یا بدن نمازگزار باشد و کمتر از گره انگشت سبابه باشد برای نماز اشکال ندارد و اگر این خون با این مقدار از ظاهر لباس به باطن آن برسد هر دو یک خون به حساب می‌آید باز هم اشکال ندارد ولی اگر از رویه لباس به آستری آن برسد و خون به حساب می‌آید هر دو را باید با هم به حساب آورد اگر هر دو از گره انگشت بیشتر باشد مانع در نماز است.

همچنین اگر این خون با چیزی مخلوط شود مانند آب و چرک و مانند اینها اجتناب از آن لازم است هر چند از این مقدار کمتر باشد.

3- لباسی که کوچک است که عورت را نمی‌پوشاند مثل دستمال و جوراب و کلاه و مانند اینها اگر نجس باشد و با نمازگزار باشد نماز را باطل نمی‌کند در صورتی که رطوبت در بدن یا در آن لباس نباشد که نجاست را سرایت بدهد که باید از آن اجتناب کرد.

4- زنی که سرپرستی بچه‌ای را به عهده دارد و تنها یک لباس دارد و با بول آن بچه نجس می‌شود اگر یک بار در روز آن را بشوید می‌تواند با آن نمازهایش را بخواند هر چند در روز چند بار نجس شود.

چیزهایی که نجاست را از بدن و لباس نمازگزار پاک می‌کند در قرآن

1- آب

از آیات قرآن که بیان شد به دست آمد که آب پاک کننده است از جمله این آیات شریفه {وَ هُوَ الّذی أَرْسَلَ الرِّیاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السّماءِ ماءً طَهُورًا}([1]).

و خداوند کسی است که بادها را بشارت دهنده پیش از رحمت خود فرستاد و نازل می‌کنیم از آسمان آبی را پاک کننده.

{إِذْ یُغَشِّیكُمُ النّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَ یُنَزِّلُ عَلَیْكُمْ مِنَ السّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشّیْطانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلى‏ قُلُوبِكُمْ وَ یُثَبِّتَ بِهِ اْلأَقْدامَ}([2]).

هنگامی که خوب سبکی که مایه آرامش است شما را فرا گرفت و آبی از آسمان برایتان فرستاد تا شما را با آن از آلودگی پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهایتان را محکم و قدمهای شما را استوار بدارد.

گفتیم که آب هر نجاستی را پاک می‌کند و اگر عین نجاست نباشد یک بار که آب بر چیز نجس ریخته شود آن چیز نجس پاک می‌شود حتی اگر آب قلیل باشد مثل آب آفتابه مگر این که لباس و پارچه و مانند اینها باشد که باید آن را فشار داد تا آب از آن جدا شود و با هر چیز که بتوان آب را از آن جدا کرد مانند فشار دادن با دست یا با قدم یا پا و یا حرکت شدید لباسشویی کافی است.

مگر این که نجاست از بول باشد که با آب قلیل باید دو بار آن را شست و یا ظرف نجس شده باشد که با آب قلیل باید آن را سه بار آن را شست و اگر ظرف با لیس زدن سگ به آن نجس شده باشد باید اول با خاکی که مخلوط با آب شده آن را شست سپس دو بار با آب تطهیر کرد.

اما تطهیر هر چیزی که عین نجاست در آن نیست با آب باران و کر و جاری یک بار کافی است لیکن ظرفی که با لیس زدن سگ نجس شده باید خاک مال شود.

پس چیز نجسی را که با آب کر یا نهر یا باران یا آب لوله‌کشی شهری تطهیر کنند نیاز به تعدد ندارد و یک بار که این‌گونه آب‌ها به آن برسد پاک می‌شود مگر این که لباس باشد که باید آن را فشار داد و یا با لیس زدن سگ نجس شده باشد که اول باید آن را خاک‌مال کرد.

اگر لباس یا بدن چرب باشد و نجس شود با شستن پاک می‌شود و چربی مانع پاک شدن نیست بنابراین دست و یا صورت که با کرم چرب شده اگر نجس شد با ریختن آب بر آن پاک می‌شود و نیازی نیست که اول چربی را ببرند بعد تطهیر نمایند.

2- زمین

زمین کفش و کف پا را که نجس شده پاک می‌کند اگر به مقداری بر آن راه برود که عین نجاست از میان رود و اگر نجاست نیست مقداری کم که راه برود پاک می‌شود و اگر زمین با آجر یا گچ یا آهک پخته فرش شده باشد نیز کفش نجس را پاک می‌کند البته زمین باید پاک باشد و تر نباشد.

3- خورشید

نور خورشید که بر زمین نجس بتابد و آن را خشک کند و عین نجاست بر آن باقی نماند آن را پاک می‌کند و هر چه در زمین ثابت باشد از درخت گیاه میوه بر درخت و میخ فرورفته در زمین و مانند اینها اگر نجس باشد با تابش نور خورشید پاک می‌شوند و اگر زمین نجس خشک باشد اول باید آن را خیس کرد تا با تابش خورشید خشک شود خاک شن سنگریزهایی که در زمین خاکی و شنی است با خورشید پاک می‌شود اما اگر در جایی باشد که منقول حساب می‌شود با تابش نور خورشید پاک نمی‌شود مانند چند سنگریزه که بر روی زمینی افتاده باشد که آن زمین با کاشی فرش شده است که با تابش خورید پاک نمی‌شود.

4- استحاله

اگر عین نجاست یا چیزی که نجس شده با سوختن و مانند آن تغییر جنسیت دهد مانند فضله نجس یا چوب نجس که با آتش بسوزد که خاکستر و یا دود شود این خاکستر و این دود پاک است و آب که بخار گردد جنس جدید آن پاک است اما خاک نجس که پخته شود و سفال گردد یا آجر شود به نجاست باقی می‌ماند و آهک پخته و گچ پخته نیز اگر قبل از پختن نجس بوده با پختن پاک نمی‌شود.

5- سرکه شدن شراب که سبب پاک شدن آن می‌شود.

6- منتقل شدن خون نجس به بدن حیوانی که خونش پاک است مانند خون انسان که به بدن پشه منتقل شود. خونی که بعد از انتقال در بدن پشه است پاک است و آب نجس که به درخت میوه داد شود میوه این درخت پاک است.

7- مسلمان شدن کافر که سبب پاکی بدن و رطوبتهایی که در بدن اوست می‌شود.

8- تبعیت مانند کافری که در اثر مسلمان شدن پاک می‌شود فرزندان او نیز به تبعیت از او پاک می‌شوند و هر چیز نجسی که پاک شود چیزهای دیگری که در اثر پاک شدن آن نجس شده بودند پاک می‌شوند مانند ظرفی که در آن چیز نجس را با آب قلیل شسته‌اند ظرف اول نجس می‌شود اما بعد از پاک شدن آن چیز نجس ظرف هم پاک می‌شود و عضوی از بدن که نجس شده در حال تطهیر آن با آب قلیل اطراف آن عضو از بدن اول نجس می‌شوند و بعد که عضو نجس شده پاک شد اطراف آ نکه در اثر شستن محل نجس شده است همه پاک می‌شوند.

9- رفتن عین نجاست از بدن حیوان. پس بچه حیوانی که از مادر متولد می‌شود و بدن او خون‌آلود است نیاز به تطهیر ندارد و زمانی که خون از بدن او برطرف شد پاک می‌شود و بدن هر حیوان که خونی باشد پس از برطرف شدن خون پاک می‌شود.

و رفتن عین نجاست از باطن انسان سبب پاک شدن آن است مانند خونی که در دهان باشد و از میان برود پاک می‌شود و نیاز به تطهیر ندارد و رطوباتی که از انسان نجس هستند مانند خون و ادرار تا زمانی که در باطن هستن پاکند اما زمانی که از بدن خارج شوند نجس هستند.

پس اگر در باطن چیزی با آنها برخورد کند و بیرون آید پاک است اگر عین نجاست با آن همراه نباشد مانند آمپول که وارد بدن می‌شود یا وسیله اماله و مانند اینها که وارد بدن انسان می‌شوند و بیرون می‌آیند بعد از بیرون آمدن اگر عین نجاست به آنها نچسبیده باشد پاکند و اگر عین نجاست به آنها چسبیده باشد نجسند.

10- اگر لباس مسلمان نجس شود و مدتی نباشد پس از حضورش اگر آن لباس نجس را در نماز می‌پوشد و احتمال دهیم که آن را شسته برای ما پاک است و هر چیزی که از مسلمانی ببیند نجس شده و بعد از زمانی ببینیم که با آن نماز می‌خواند یا در آن آب و غذا می‌خورد برای ما هم پاک است هرچند ندیده باشیم که آن را تطهیر کرده باشد.

11- حیوان نجاست‌خوار اگر در مدت معین غذای پاک به او بدهند پاک می‌شود شتر در مدت چهل روز، گاو بیست روز، گوسفند ده روز، مرغابی پنج روز، مرغ خانگی سه روز، و بهتر این است تا مدتی غذای پاک بخورند که به آنها نجاست‌خوار نگویند.

آب انگور که در اثر جوشیدن خوردن آن حرام شده بود با کم شدن دو سوم آن در اثر جوشیدن با آتش حلال حلال می‌شود.([1]) سوره فرقان آیه 48.

([2]) سوره انفال آیه 11.


cheap viagra canada
جمعه 17 خرداد 1398 09:15 ب.ظ

Pretty component to content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to say that I acquire in fact loved account your blog posts. Any way I will be subscribing for your augment or even I success you get admission to constantly fast.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

.: Weblog Themes By Pichak :.


Online User
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات